יום רביעי, 25 בספטמבר 2013

פרשת השבוע - פרשת וזאת הברכה


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת וזאת הברכה
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת וזאת הברכה היא פרשת השבוע האחת-עשרה והאחרונה בספר דברים והאחרונה בתורה כולה. פרקים ל"ג-ל"ד.

בניגוד לכל שאר פרשות השבוע, שקוראים אותן בשבתות, את פרשת וזאת הברכה קוראים בחג שמחת תורה, שנקבע לציון סיום מחזור קריאת התורה על פי מנהג הקריאה הבבלי, בו מסיימים את התורה כולה בכל שנה.
העולה האחרון לקריאת הפרשה נקרא "חתן תורה", ומיד אחריו קוראים לעולה נוסף, המתחיל לקרוא את פרשת בראשית, והוא נקרא "חתן בראשית".
עיקר פרשה 'וזאת הברכה' מתארת את הברכות שברך משה רבנו את שבטי ישראל לפני מותו.
לאחר מבוא כללי מברך משה את השבטים לפי הסדר הבא: ראובן, יהודה, לוי, בנימין, יוסף (עם התייחסות ספציפית למנשה ואפרים), זבולון, יששכר, גד, דן, נפתלי, לאחר מכן יש סיכום כללי.

הברכות לשבט לוי ולשבט יוסף ארוכות יותר מברכות שאר השבטים, לעומת זאת שבט שמעון כלל אינו זוכה לברכה. רוב הברכות עוסקות בתיאור אופי השבט או אופי נחלתו.
לאחר סקירת הברכות מתואר כיצד עלה משה להר נבו, צפה על כל ארץ ישראל, מת ונקבר. בני ישראל מתאבלים על משה ומקבלים עליהם את הנהגת יהושע בן נון. התורה מסתיימת בתיאור גדולתו של משה וייחודו משאר הנביאים..

ולדבר התורה:
"וזרח משעיר למו הופיע בהר פארן..." (דברים ל"ג; ב')
רש"י – שפתח לבני עשיו שיקבלו את התורה ולא רצו, והלך לבני ישמעאל שיקבלוה ולא רצו.
חכמינו אמרו ששאלו בני עשיו: "מה כתוב בה בתורה זו?" אמר להם הקדוש ברוך הוא: "לא תרצח". כן שאלו בני ישמעאל: "מה כתוב בה?" ואמר להם "לא תנאף" – לכן לא רצו לקבל את התורה.
נשאלת השאלה – מדוע בעצם אמר להם דווקא את הדברות שאין דעתם נוחה מהן ?
כמו כן יש הלכה האומרת: "כל מצווה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני, לזה ולזה נאמרה. נאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני, לישראל אמרה ולא לבני נח'' (סנהדרין ע''ט).
יוצא איפוא, שאותן המצוות שנאמרו מתחילה לבני נח, כגון רציחה וניאוף, אם לא היו נאמרים שוב בסיני, היו בני נח מותרים בהן - אם כן הרי יכולים היו בני עשו ובני ישמעאל לחשוב, כי לכשיקבלו ישראל את התורה לא יישנו המצוות הללו וממילא ירוויחו מזה שהן תותרנה להם.
על כן אמר להם הקדוש ברוך הוא, כי בין כה וכה נאמרו בתורה ''לא תרצח'' ו''לא תנאף'' ולכן הם לא ירוויחו כלום גם אם לא יקבלו את התורה ומוטב להם לקבלה; אך בכל זאת הם לא רצו... (ע"פ משך חכמה)

שיהיה לכולם חג שמח ובשורות טובות.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 17:56.  תל-אביב- 18:11.  באר-שבע- 18:14.   חיפה- 18:02

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:07.  תל-אביב- 19:09.  באר-שבע- 19:09.  חיפה- 19:08
רבנו תם- 19:47


קישור לדף פרשת וזאת הברכהאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה