יום שישי, 16 באוגוסט 2013

פרשת השבוע - פרשת כי תצא

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת כי תצא
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת כי תצא היא פרשת השבוע השישית בספר דברים. פרקים כ"א-כ"ה.
לפי מוני המצוות, פרשת כי תצא היא הפרשה שבה יש מספר המצוות הרב ביותר מבין כל פרשיות התורה.

נושאי הפרשה:
הפרשה, הממשיכה את נאום המצוות שנשא משה רבנו לפני מותו, מפרטת מגוון רחב מאוד של ציוויים ואיסורים בתחומים שונים.
כרגיל בחומש דברים, חלק מהמצוות מוזכרות כבר בחומשים הקודמים. על פניו קשה למצוא את החוקיות שלפיה מסודרים הדינים, והפרשנים השונים עסקו בכך רבות.
בין  הדינים:
* דיני מלחמה - כמו אשת יפת תואר, סדרי מחנה צבאי, הפטורים משירות צבאי.
* דיני משפחה - כמו משפט הבכורה, בן סורר ומורה, מוציא שם רע, ניאוף, דיני אונס  ומפתה, איסור על זנות, דיני גירושין, דיני ייבום וחליצה.
* דינים שבין אדם לחברו וצדק חברתי - כמו השבת אבידה, מצוות טעינה, איסור על ריבית, היתר אכילה בכרם, איסור גניבת נפש, דיני לקיחת משכון, איסור הלנת שכר, מתנות עניים, דיוק במידות  ומשקלות.
* דיני כלאיים - כמו כלאי הכרם, איסור חרישה בשור ובחמור יחד, איסור שעטנז.
* דינים אחרים - כמו מצוות קבורה, איסור לגבר ללבוש בגדי אישה ולהפך, מצוות שילוח הקן, מצוות מעקה, מצוות ציצית, דיני ביאה בקהל לממזר ולבני העמים השכנים: עמונים, מואבים, אדומים ומצרים, דיני נדרים, עונש מלקות.
בסיום הפרשה מובאת מצוות מחיית עמלק.

ולדבר התורה:
"זכור את אשר עשה לך עמלך" (דברים כ"ה; י"ז)
מספר מפרשים מבארים את סמיכות עניין השקר בעסקים ("אבן שלמה וצדק יהיה לך") למצווה לזכור את אשר עשה עמלק בכך, שאם שיקרת במידות ובמשקלות (כלומר רמייה בעסקים), יש לך סיבה טובה להיות מודאג מפני התגרות האויב בך.
ב"העמק דבר" כותב הנצי"ב מוולוז'ין, שבמעשה הרמייה במשקולות, מראה האדם כי אינו מאמין בקב"ה, שקצב לכל ברייה וברייה את מזונה כפי שראוי לה. מוסיף הנצי"ב, שגם בואו של עמלק להילחם נגד ישראל ברפידים, נגרם עקב הספקנות של יוצאי מצרים בהשגחת הקב"ה עליהם.
לכן נסמכו שתי הפרשיות, כדי שנזכור מה עלול לקרות חס וחלילה אם "נזייף" במידות ומשקלות.
רבי שמחה בונים מפשיסחה אמר, שמצוות "זכור"  ו"מצוות מחיית עמלק" הסמוכה לה נאמרו בלשון יחיד.
מוסר השכל שניתן ללמוד מכך הוא, שבכל דור ודור, עמלק היה יכול לנצח את היחיד מישראל שפרש מהכלל, אך כלל ישראל שהיו מאוחדים- הענן הגן עליהם ועמלק לא יוכל להם.
דרך זו, מוסיף רבי שמחה בונים מפשיסחה, צריכה לשמש נר לרגלינו: כל זמן שישראל מאוחדים
-  איש, כולל עמלק, לא יוכל להם.

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:46.  תל-אביב- 19:01.  באר-שבע- 19:03.   חיפה- 18:54

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:59.  תל-אביב- 20:02.  באר-שבע- 20:01.  חיפה- 20:02
רבנו תם- 20:37

קישור לדף פרשת כי תצא


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה