יום שישי, 30 באוגוסט 2013

פרשת השבוע - פרשת ניצבים-וילך

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת ניצבים-וילך
במסגרת סבב קריאת התורה משמחת תורה עד שמחת תורה (במשך שנה) פרשת ניצבים ופרשת וילך נקראות השנה יחד.
כמו יתר הפרשות המחוברות הפרשות קצרות  יחסית ועוסקות באותם נושאים.
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת ניצבים ופרשת וילך הן פרשות השבוע השמינית והתשיעית בספר דברים. פרקים כ"ט-ל"א.

פרשת ניצבים
הפרשה פותחת את סדרת ארבע הפרשות האחרונות שבתורה - ניצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה - שהן גם ארבע הפרשות הקצרות ביותר בתורה. את פרשת ניצבים קוראים תמיד בשבת שלפני ראש-השנה.
פרשת ניצבים ממשיכה את נושא חידוש הברית בין עם ישראל לקב"ה בערבות מואב. לאחר שבפרשה הקודמת, "כי תבוא", פורטו הברכות והקללות, בפרשה זו מודגש כי הברית חלה גם על העם כולו כיחידה אחת וגם על כל פרט ומשפחה בו. בהמשך מוצגת הדרך, שבה ניתן להתגבר על הצרות, אשר יבואו כעונש על הפרת המצוות (אי קיומם), זאת כמובן דרך התשובה. הכתוב מדגיש כי גם לאחר שעם ישראל יצא לגלות, הוא יוכל לחזור בתשובה ואז יזכה לקיבוץ גלויות.
בחלק השני של הפרשה ניתן למצוא סיכום של פרקי המצוות שבספר דברים. התורה מדגישה "כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום - לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמים היא... ולא מעבר לים... כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו". התורה מציגה בפני בני ישראל את הבחירה שעומדת בפניהם בין החיים והטוב בקיום המצוות ובין המוות והרע בהפרתן.

פרשת וילך
פרשת וילך היא הקצרה שבפרשות השבוע, ויש בה שלושים פסוקים בלבד.
בשנים שבהן אין שבת בין יום הכיפורים לסוכות קוראים את פרשת וילך ביחד עם פרשת ניצבים בשבת שלפני ראש השנה. בשאר השנים קוראים אותה בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים (שבת שובה.)
פרשת וילך מתמקדת בהעברת הנהגת העם ממשה רבנו ליהושע בן נון.
מכאן פונה משה לעסוק בכתיבת התורה ובשמירתה. לפי המסורת משה כתב את התורה ומסרה למשמרת לכוהנים. משה מצווה את העם לערוך פעם בשבע שנים מעמד 'הקהל' שבו יתכנסו האנשים, הנשים והטף ויקראו את התורה.ולדבר התורה:
"ושבת עד ה' אלוקיך" (דברים ל'; ב')
הרמב"ם בהלכות תשובה אומר: "ומה היא התשובה, שיעזוב החוטא את חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד... ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם".
זה מרומז כאן "ושבת"- תקבל על עצמך לשוב בלב שלם וברצון עז ובהחלטיות שלא ישוב לזה החטא עוד, "עד" (עי"ן בצירה, מלשון עדות) ה' אלוקיך". (מעינה של תורה)


לא אוכל עוד לצאת ולבוא (דברים ל"א;  ב')
רש"י אומר – "...מלמד שנסתמו ממנו מסורות ומעינות החכמה".
לפני פטירתו הגיע משה רבנו אל המדרגות העליונות ביותר, אשר אדם רגיל לא יכול להשיגן. הוא הגיע למעינות-חכמה שהם סתומים בפני אדם פשוט, לכן אמר: "לא אוכל עוד לצאת ולבוא" - כלומר לא אוכל עוד להיות המנהיג שלכם, שתפקידו להוציא מן הגשמיות ולהביא אל הרוחניות בגלל שאין עוד כל מגע ביני וביניכם. אין מנהיג מסוגל להשפיע אלא כל זמן שהוא קשור אל העם, ברגע שהוא מתעלה במידה הגדולה מן העם הוא לא יכול להנהיג אותם.
(בשם האדמו"ר מגור)
                                                      
שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:30.  תל-אביב- 18:45.  באר-שבע- 18:47.   חיפה- 18:37

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:42.  תל-אביב- 19:44.  באר-שבע- 19:44.  חיפה- 19:44
רבנו תם- 20:20
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה