יום שישי, 30 באוגוסט 2013

פרשת השבוע - פרשת ניצבים-וילך
מסע בני ישראל עם ארון הקודש ◄ פרשת ניצבים-וילך התשע"א (כ"ג אלול התשע"א - 22/09/2011)

◄ פרשת ניצבים התשע"ב (כ"ז אלול התשע"ב - 14/09/2012)

◄ פרשת וילך התשע"ב/ג (ה' תשרי התשע"ג  - 21/09/2012)

◄ פרשת ניצבים-וילך התשע"ג (כ"ד אלול התשע"ג - 30/08/2013)
◄ פרשת ניצבים-וילך התשע"ד (כ"ד אלול התשע"ד- 19/09/2014)
◄ פרשת ניצבים התשע"ה (כ"ז אלול התשע"ה - 11/09/2015)


◄ פרשת וילך התשע"ה/ו (ה' תשרי התשע"ו - 18/09/2015)