יום שישי, 23 באוגוסט 2013

פרשת השבוע - פרשת כי תבוא


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת כי תבוא
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת כי תבוא היא פרשת השבוע השביעית בספר דברים. פרקים כ"ו-כ"ט

פרשת כי תבוא לעולם תהיה הפרשה האחת לפני האחרונה בשנה היהודית כיוון שבה כלולה פרשת הברכות והקללות. כמובן שאנחנו לא רוצים לסיים את השנה בדבר רע. פרשה זו מכונה "פרשת התוכחה הגדולה" (בניגוד לפרשת בחוקותי שמכונה פרשת "התוכחה הקטנה"), מכיוון שיש בה תוכחה רבה וארוכה ומצויים בה ברכות וקללות.
הפרשה נפתחת בחלק האחרון של נאום המצוות שנשא משה רבנו לפני מותו.
בפרשה מפורטות מצוות ביכורים ומצוות וידוי מעשרות וכן סיכום קצר של הנאום.
לאחר מכן, מתואר הטקס שנצטוו בני ישראל לקיים עם כניסתם לארץ ישראל, עיקרו כריתה מחדש של הברית בין בני ישראל לבין ה'.
לפי הציווי, יש להקים מזבח ולקיים מעמד בהשתתפות העם כולו, חלקו על הר גריזים וחלקו על הר עיבל, במעמד זה נאמרות אזהרות מיוחדות (כל אחת מהן נפתחת במילה "ארור") על רשימה של חטאים חמורים.
בהמשך הפרשה מופיע תיאור קצר של הברכה, שתבוא על עם ישראל אם ישמור את המצוות, כמו כן מופיע תיאור רחב ומפורט של הצרות והפגעים, שיבואו עליו אם לא יקיים אותן.
בסיום הפרשה מופיעה סקירה היסטורית קצרה על קורות יציאת מצרים, ההליכה במדבר סיני וכיבוש עבר הירדן המזרחי.
.
ולדבר התורה:
השקיפה ממעון קדשך....וברך את עמך ישראל" (דברים כ"ו; ט"ו)
"וברך את עמך ישראל בבנים ובבנות" (ספרי)
כשמקיים אדם את מצוות הביכורים הוא יודע ומבין שאין המצווה הזאת נוגעת דווקא לפרי האדמה בלבד, אלא גם לפרי הבטן – כלומר לא כ'קורבן' אלא לקרב אותם לתורה ולמצוות כבר מגיל צעיר.
אם אדם נוהג כך – הריהו יתברך במילא בבנים ובבנות, אז כאשר הילדים נוהגים לפי דרכי הוריהם וחינוכם הם מהווים ברכה להוריהם.
(על פי אבני אלול)

                                                      
שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:38.  תל-אביב- 18:54.  באר-שבע- 18:55.   חיפה- 18:46

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:51.  תל-אביב- 19:53.  באר-שבע- 19:52.  חיפה- 19:53
רבנו תם- 20:29

 קישור לדף פרשת כי תבוא


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה