יום שישי, 12 ביולי 2013

פרשת השבוע - פרשת דבריםבמסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת דברים
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת דברים היא פרשת השבוע הראשונה בספר דברים, פרקים א'-ג'.

את פרשת דברים קוראים תמיד בשבת שלפני תשעה באב, ועל שם ההפטרה היא נקראת "שבת חזון". יש קהילות שבהן קוראים את אחד מן הפסוקים בפרשה, הפותח במילה "איכה", במנגינת טעמי המקרא של מגילת איכה.

בפרשת דברים משה מתחיל בסדרת הנאומים שנשא לפני מותו. הוא סוקר בפרשה את מינוי נשיאי השבטים והשופטים, מתאר את חטא המרגלים ואת העונש עליו, את יחסי בני ישראל עם אדום, מואב ועמון, את המלחמות עם סיחון ועוג ואת מתן הנחלות בעבר הירדן המזרחי לשבט ראובן, לשבט גד ולחצי שבט המנשה.

ולדבר התורה:
רעיון שמצאתי באחד מעלוני השבת
"אלא הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל"  (דברים א'; א')
משה רבנו פתח בדברי תוכחה.
ארבעים שנה אחרי שהמרו עם ישראל בים סוף והתלוננו על הרעב לפני ירידת המן, ארבעים שנה.
אחרי חטא העגל וחטא המרגלים. רוב הדור ההוא כבר לא היה קיים ונותרו רק אלו שלא היו בני עונשין,
הוי אומר שהתוכחה לא הייתה אישית כלפי אף אחד מבני ישראל אלא כללית , ומטרתה הייתה לטובת עם ישראל שלא יחזרו על החטא שאם יחטאו, הרי מי יתפלל בעדם לאחר פטירת משה רבנו. ולמרות זאת, הוכיחם משה רבנו ברמז ולא בפירוש.
דרשו חז"ל:(ילקוט שמעוני כי תצא), 'אמר משה, אם אני אומר להם כך הרי אני מלבין פניהם, ומלבין פנים אין לו חלק לעולם הבא... אלא אני אומר לישראל,: "זכור את אשר עשה הלך עמלק בדרך בצאתם ממצרים"  (דברים כ"ה;
י"ז) והם יבינו מאליהם את התביעה בגינה בא עמלק.
ברור לנו שכל מטרתו של משה רבנו הייתה מתוך אהבתו את עם ישראל , והנה הוא מחשב את דבריו איך לומר את הדברים בעקיפין, כדי שאף אחד לא יתבייש ויפגע.
כמה פעמים אנו מוצאים את עצמנו אומרים לבן הזוג את תוכחתנו במילים קשות וברוגז רב, מבלי לברור את המילים ומבלי לחשוב ע ל התוצאות של אותם מילים ?
האם עצרנו לרגע, לחשוב לפני כן על הדברים ולנסות לברור אותם, כדי שבן הזוג לא יפגע ?
אכן, מטבע הדברים בין אנשים קרובים מתגלעים לעתים ויכוחים ואי הבנות, ביחוד בתוך המשפחה בין בעל לאשה, מותר ואף חשוב להניח את הדברים על השולחן ולהידבר, אך עם כל זה אסור לפגוע בשני בשום אופן !
מלבד זאת שלמלבין פנים אין חלק לעולם הבא, גם התוצאה לא תהיה רצויה ולא תקדם את המטרה, שהרי מי שנפגע מנסה למצוא את הדרך להצדיק את מעשיו, ואינו יכול לפתוח את ליבו להאזין ולהקשיב לדבריו ורגשותיו של השני .
אך אם חושבים על הדברים טרם אמירתם, ומנסים לתכנן את השיחה באופן נעים ומכבד מבלי לגרום לצד השני
להיפגע. אז מרוויחים כפליים, גם הדברים באים לידי פתרון וגם מעמיקים את הקשר בתוך הבית.
כל כך דקדקו גדולי הדור לא להלבין את פני הזולת גם במחיר של אי נעימות רבה, מסופר על המהרי"ל דיסקין זצוק"ל שבעת שמסר שיעור הכין לו אחד מתלמידיו כוס תה, מאחר והרב היה חלוש הוסיף כפית סוכר נוספת. לאחר השיעור התברר שהתלמיד טעה והכין לרבו כוס תה עם מלח, למרות זאת שתה הרב את הכוס עד תומה ולא היה אפשר לחוש עליו את אי הנוחות שבדבר, כששאלה אותו לאחר מכן הרבנית, ' ומה על מצוות "ונשמרתם מאד לנפשותיכם?' שכן בריאותו של הרב הייתה רופפת וכמות מרובה של מלח יכולה הייתה להזיק לו.
ענה לה הרב בנועם  'נוח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ובלבד שלא ילבין פני חברו, כך שגם מצות " ונשמרתם" נדחית '...
(ע"פ שובה ישראל)

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:11.  תל-אביב- 19:27.  באר-שבע- 19:28.   חיפה- 19:20

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:28.  תל-אביב- 20:31.  באר-שבע- 20:29.  חיפה- 20:32
רבנו תם- 21:05

קישור לדף פרשת דברים


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה