יום שישי, 21 ביוני 2013

פרשת השבוע - פרשת בלק

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בלק

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בלק היא פרשת השבוע השביעית בספר במדבר, פרקים כ"ב-כ"ה.
בחוץ לארץ, בשנים שבהן יום טוב שני של שבועות חל בשבת קוראים את פרשת בלק ביחד עם פרשת חוקת.
הפרשה עוסקת בפרשת נבואותיו של בלעם בן בעור.

בלק מלך מואב מודאג מבואם של בני ישראל לתחום ארצו ומזמין את בלעם לקלל את ישראל. לאחר משא ומתן בין בלעם לשליחי מואב ובין בלעם לאלוהים יוצא בלעם לארץ מואב, לאחר שקיבל את התנאי שהציב אלוהים לפיו יאמר רק את אשר ישים אלוהים בפיו.
בדרך למואב נשלח מלאך כדי לחדד את התנאי הזה. בלעם אינו רואה את המלאך אולם אתונו רואה. האתון מתחמקת מהמלאך וסוטה מהדרך ולבסוף נעצרת כליל ובלעם מכה אותה. אלוקים פותח את פי האתון, ובלעם מבין, לאחר שיחה איתה, את מצבו.
בלעם נפגש עם בלק ומנסה לקלל את בני ישראל, אולם שלוש פעמים הוא נכשל בניסיון זה ואומר נבואות ברכה ושבח לישראל. לאחר שבלק מצהיר על אכזבתו הוא מוסיף עוד נבואה שעיקרה תחזיות על עתיד העמים באזור.
בסיום הפרשה מתואר חטא בעל פעור: בני ישראל חוטאים בקשרים לא רצויים עם בנות מואב ואף משתחווים לאלוהי מואב. בעקבות כך פורצת מגפה בעם. פינחס דוקר ברומח מנהיג ישראלי שזנה עם מדינית לעיני העם, ובעקבות כך נעצרת המגפה.

ולדבר התורה:
"עתה ילחכו הקהל את כל סביבתנו כלחך השור את ירק השדה" (במדבר כ"ב; ד')

אומר רבי שמשון רפאל הירש: אמר מואב "כלחך השור את ירק השדה" - כמו שהשור תופס בלשונו את העשב ותולש אותו בקלות מעל פני האדמה, כך יכבשו ישראל את ארצנו ללא קושי ויתלשו אותנו מעל אדמתנו.
מואב כינה בכוונה את ישראל "הקהל" ולא "עם", כי הגדרת "עם" ניתנת רק ליישות לאומית היושבת על אדמתה שלה. ואילו כל קיבוץ אנשים המאוחד מסביב ליסוד שאינו מוכר להם, הוא בעיניהם "קהל".

רבי מרדכי גימפל מרוזני היה אומר: דרכו של שור כשהוא לוחך את עשב השדה, הוא מפריש ריר, ועל ידי כך ממאיס על אחרים את כל הירק שנשאר בסביבתו. לכן אמר מואב על זקני מדין: "עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו, כלחך השור את ירק השדה", גם אם בני ישראל לא יתיישבו בעבר הירדן המזרחי, הם יהפכו למפגע סביבתי, ויקלקלו את הארץ לכל עמי האזור. (מאורה של תורה).

במקור אחר מצאתי שהחשש של מואב לא היתה שבני ישראל יכבשו את ארצו - הרי המטרה שלהם היתה להגיע לארץ ישראל, אלא שהוא ראה את הניסים שקורים לבני ישראל והוא חשש בגלל זה.


שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:12.  תל-אביב- 19:28.  באר-שבע- 19:29.   חיפה- 19:21

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:31.  תל-אביב- 20:33.  באר-שבע- 20:32.  חיפה- 20:35
רבנו תם- 21:05


קישור לדף פרשת בלקאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה