יום שישי, 12 באוקטובר 2012

פרשת השבוע - פרשת בראשית

במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בראשית

כמה מילים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בראשית היא פרשת השבוע הראשונה בספר בראשית ובתורה כולה. היא מתחילה בתחילת הספר ומסתיימת בפרק ו'.
את פרשת בראשית קוראים בדרך כלל בשבת הראשונה שאחרי חג הסוכות. את תחילת הפרשה קוראים גם ביום שמחת תורה, מיד לאחר שמשלימים את התורה בקריאת פרשת "וזאת הברכה" האחרונה שבתורה. העולה לקריאה ביום 'שמחת תורה' מכונה "חתן בראשית".
הפרשה ובעצם התורה מתחילה במילים: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ..."
פרשת בראשית והפרשה שאחריה, פרשת נח, עוסקות בתולדות העולם והאנושות לפני תחילת האירועים שכוננו את עם ישראל.
בפרשת בראשית מתוארים בריאת העולם וקורות בני האדם עד המבול.
תיאור בריאת העולם - התיאור המוכר של בריאת העולם על ידי אלוהים בשישה ימים: האור והחושך, השמים, הים והיבשה, עולם הצומח, השמש, הירח והכוכבים, עולם החי והאדם. היום השביעי, שבו שבת אלוהים ממלאכתו, נקבע כיום שבת.
בהמשך יש תיאור המפרט את בריאת האדם, הבאתו לגן עדן ובריאת האישה. כהמשך ישיר לתיאור זה מסופר על חטא עץ הדעת - כיצד גרם הנחש לאדם וחוה לאכול מפרי עץ הדעת והעונש שקיבלו על כך.
בהמשך הפרשה מתואר מעשה קין והבל - קין עובד האדמה רוצח את אחיו הבל רועה הצאן ונענש בגלות. מסופר גם על השושלת שיצאה מקין, עד למך ובניו.
לקראת סוף הפרשה מפורטים תולדות עשרת הדורות מאדם עד נח.
הפרשה מסתיימת בתיאור השחיתות המוסרית שעלתה בעולם, ועל התקווה שהביאה הולדתו של נח, שכן נח "מצא חן בעיני ה'".

ולדבר התורה:
כמה פנינים לפרשה.

"בראשית ברא" (בראשית א; א)
כשם שהבית מודיע על הבנאי, והבגד מודיע על האורג, והדלת העל הנגר, כך העולם מודיע על הקב"ה שהוא בראו". (מדרש תמורה).


♥ "ויבדל בין המים אשר מעל לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע" (בראשית א; ז)
אמר רבי זאב וולף מסטריקוב לתלמידיו: שואלים אתם: איך אפשר לחיות ולהתקיים בעולם רע כל כך?
התשובה היא: אתם אינכם טובים כל כך כפי שאתם חושבים, והעולם אינו רע כל כך כפי שאתם מאמינים. אם תלמדו להכיר את עצמכם, תלמדו להכיר גם את העולם.


שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 16:34.  תל-אביב- 16:49.  באר-שבע- 16:52.   חיפה- 16:40
 זמני יציאת השבת:
ירושלים- 17:46.  תל-אביב- 17:48.  באר-שבע- 17:48.  חיפה- 17:46
רבנו תם- 18:25

קישור לדף פרשת בראשית

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה