יום שישי, 7 בספטמבר 2012

פרשת השבוע - פרשת כי תבוא

במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת כי תבוא

כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת כי תבוא היא פרשת השבוע השביעית בספר דברים. מפרק  כ"ו עד פרק כ"ט.הפרשה פותחת במצוות הבאת הביכורים לכהן בבית המקדש ונוסח הדברים שנאמרים במעמד זה. בהמשך מובאת מצות ביעור המעשרות מן הבית ומסירתם ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה.לאחר מכן מצוה משה רבינו על עם ישראל ליטול אבנים מהירדן בשעת כניסתם לארץ, להקים מהן מזבח בהר עיבל ועליהן לכתוב את דברי התורה. לאחר מכן יוצב העם על הר גריזים והר עיבל והלויים יכריזו את דברי הברכה והקללה.משה מפרט בפני העם את הברכות שיקבלו כשכר על שמירת התורה והמצוות והיפוכן באם לא ישמרו.
פרשתנו מסתיימת בתזכורת על כך שה’ דאג לכל מחסורם והגן עליהם במדבר ולפיכך עליהם לשמור את דברי התורה ולקיימן.


ולדבר התורה:

כמה פנינים לפרשה


"וירעו אותנו המצרים ויענונו" (דברים כ"ו, ו')מדוע כתבה תורה "וירעו אותנו"- היה צריך לכתוב "וירעו לנו"?!

אלא, המצרים התביישו מאומות העולם בזה שהם שיעבדו את ישראל ועינו את עם ישראל, לפיכך המצרים "הלבישו" על ישראל כל מיני דברים רעים, כדי שיצטיירו כרעים. רעה זו שימשה אח"כ אליבי למצרים בענותם את ישראל.

פירוש אחר מביא האלשיך: כתוצאה מהעבודה הקשה שעבדו בנו המצרים וכתוצאה מהתנאים הקשים בהם חיינו- "וירעו אותנו" - נעשינו רעים והתאכזרנו איש לאחיו."ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש" (דברים כ"ו, ט')"המקום הזה"- רש"י מפרש: בית-המקדש.
שואל ה"כתב סופר", הסדר בפסוק צריך היה להיות שונה: קודם ויתן לנו את הארץ... ורק אח"כ ויביאנו אל המקום הזה, לבית-המקדש?!אלא, ה'כתב סופר' מפרש, הקב"ה הביאנו אל ארץ זבת חלב ודבש, לא בגלל זכויותינו ויושר לבבנו, אלא בשביל בית המקדש והקורבנות.בזכות אלה התברכה הארץ. לכן, הקדים הפסוק את עניין בית-המקדש, לארץ זבת חלב ודבש.

שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:ירושלים- 18:19.  תל-אביב- 18:35.  באר-שבע- 18:37.   חיפה- 18:26.
זמני יציאת השבת:ירושלים- 19:31.  תל-אביב- 19:33.  באר-שבע- 19:33.   חיפה- 19:33.רבנו תם: 20:10


למעוניינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה