יום שלישי, 29 במאי 2012

פרשת השבוע - פרשת תולדותיצחק מברך את יעקב


* פרשת תולדות שנת תשע"ב (כ"ח מרחשוון התשע"ב - 25/11/2011)* פרשת תולדות שנת תשע"ג (ב' כסלו התשע"ג - 16/11/2012)* פרשת תולדות שנת תשע"ד (כ"ח מרחשוון התשע"ד - 01/11/2013)* פרשת תולדות שנת תשע"ה (כ"ח מרחשוון התשע"ה - 21/11/2014)* פרשת תולדות שנת תשע"ו (ב' כסלו התשע"ו - 14/11/2015)