יום שישי, 1 ביולי 2011

פרשת השבוע - פרשת חקת


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת חקת
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת חוקת היא פרשת השבוע השישי בספר במדבר. היא מתחילה בפרק י"ט פסוק א ומסתיימת בפרק כ"ב פסוק א.

 נושאי הפרשה:
הפרשה נפתחת בסוגיה הלכתית ארוכה בעניין מצוות פרה אדומה והלכות טומאת המת. לאחר מכן מתחילה הפרשה לתאר את קורות בני ישראל בסיני בשנת הארבעים ליציאת מצרים.
יתר נושאי הפרשה:
* פרשת מי מריבה. בסיפור זה ה' מצווה את משה לדבר אל הסלע כדי שיומיא מים ומשה, בכעסו על בני ישאל מכה את הסלע ומוציא מים. ה' כועס על משה ואהרן וקובע שהם חטאו ולכן לא נותן להם להכנס לארץ.
 * משה מבקש ממלך אדום לעבור דרך ארצו, מלך אדום מסרב ועם ישראל עוקף את ארץ אדום.
 * מות אהרן הכהן.
 * הכנעני מלך ערב נלחם בישראל, בני ישראל מנצחים ומחרימים את הערים שכבשו.
 * פרשת נחש הנחושת.
 * המשך מסע בני ישראל לארץ ישראל.


 ולדבר התורה
תחילת הפרשה עוסקת כאמור במצוות פרה אדומה.  רש"י מביא בפירושו שאומות העולם שואלים את ישראל מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה. לפיכך כתב בה חוקה – גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה.
נשאלת השאלה מדוע אומות העולם שואלות שאלה זו דווקא על מצווה זו, הרי ישנן עוד כמה מצוות שאין להם טעם.
רש"י מביא פירוש בשם ר' משה הדרשן טעם על פרה אדומה, שבאה כדי לכפר על חטא העגל. לפיכך שואלות אומות העולם דווקא על טעמה של מצווה זו, כדי להזכיר את חטא העגל ולעורר קיטרוג על ישראל.
משום כך אמר כאן הקב"ה בלשון "חוקה" - שלא לגלות להם את הטעם... (לפי המגיד הקדוש רמ"מ מזלוטשוב זצ"ל)

שתהיה לכולם שבת שלום.
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:13. תל-אביב- 19:29. באר-שבע- 19:29. חיפה- 19:22.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:31. תל-אביב- 20:34. באר-שבע:- 20:32. חיפה 20:35.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה