יום שבת, 21 במאי 2011

פרשת השבע - פרשת בחוקותי

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בחוקותי

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.פרשת בחוקותי היא פרשת השבוע העשירית והאחרונה בספר ויקרא.
הפרשה מתחילה בפרק כ"ו פסוק ג ומסתיימת בסוף הספר, פרק כ"ז פסוק לד.בשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בחוקותי ביחד עם פרשת בהר.את עיקר הפרשה תופסת פרשת הברכות והקללות (הנקראת גם פרשת התוכחה), תיאור השכר והעונש שיהיו לבני ישראל אם ישמרו את מצוות התורה או אם לא ישמרו אותן. הברכות קצרות יחסית, ואילו הקללות מפורטות מאוד ומתוארות באופן מדורג ההולך ומחמיר עד העונש החמור ביותר. הקללות מסתיימות בנימה אופטימית - "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים... וזכרתי להם ברית ראשונים".בהמשך הפרשה מובא קובץ הלכות בעניין הערכה כספית של נדבה שאדם נודב לבית המקדש, והלכות הנוגעות לפדיון או המרה של קודשים כמו מעשר, הקדש, בכור, מעשר בהמה ושדה שהוקדשה. 

ולדבר התורה

כמה פנינים לפרשה
"ונתתי שלום בארץ...ונפלו אויבכם לפניכם לחרב"
אומר רבי מרדכי הכהן-  לכאורה סדר הכתוב מהופך. היה צריך להקדים "ונפלו אויבכם לפניכם" לפני "ונתתי שלום". אלא שפירוש הדברים הוא אחר. כאשר ישרור שלום בארץ – ביניכם לבין עצמכם ולא יהיה ריב בין האחים - בין בני ישראל. לא יהיו מחלקות ופלגנות אז "ונפלו אויבכם לפניכם".

 "ושכבתם ואין מחריד"
זאת אחת הברכות שניתנו לבני ישראל. אף על פי שיהיה לכם שבע ועושר, תהיה שנתכם שלווה ורגועה וללא דאגות, ולא תהיו בבחינת (קהלת ה, יא): "והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון" – מדאגה שירד ערך נכסיו, ומפחד שמא יבואו גנבים ויגנבו את רכושו. ורבי אברהם שמואל בנימין "כתב סופר" היה אומר: הברכה תהיה "ונתתי שלום בארץ" – שלא תהיה ביניהם קנאה ותחרות, וממילא יתקיים בהם: "ושכבתם ואין מחריד", כי לא יהיו מוטרדים ולא יוכלו לישון מפני שלאחרים יש יותר. (ועל זה נאמר רק הלוואי )   שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:

ירושלים- 18:57. תל-אביב- 19:12. באר-שבע- 19:13. חיפה- 19:05

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:14. תל-אביב- 20:16. באר-שבע- 19:15. חיפה- 20:18

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה